• polski
 • angielski
 • rosyjski
 • niemiecki

Producent butelek do niebezpiecznej chemii – obowiązkowe wytłoczenia

W niektórych branżach często zdarza się pracować z różnego rodzaju chemikaliami. W większości są nieszkodliwe, inne natomiast wymagają szczególnej ostrożności. Wszystkie muszą być przechowywane w odpowiednich butelkach, które nie tylko chronią je przed zewnętrznymi czynnikami, ale także informują o potencjalnym zagrożeniu. 

Poznanie rodzajów butelek do przechowywania niebezpiecznej chemii jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Różne substancje wymagają różnych rodzajów opakowań, a nieodpowiednie przechowywanie może prowadzić do katastrofalnych skutków. Kolejnym istotnym aspektem są obowiązkowe wytłoczenia na butelkach do chemii. Te małe symbole mają ogromne znaczenie, informując o potencjalnym zagrożeniu. 

Produkcja butelek do przechowywania chemikaliów to proces wymagający precyzji i doświadczenia. Każdy etap produkcji ma wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność butelki. Bezpieczeństwo i regulacje dotyczące butelek do chemii są niezwykle istotne. Przepisy te mają na celu ochronę zarówno osób pracujących z chemikaliami, jak i środowiska. 

Sprawdź ofertę naszych butelek


Rodzaje butelek do przechowywania niebezpiecznej chemii

W kontekście przechowywania niebezpiecznej chemii, niezwykle istotne jest stosowanie butelek wykonanych z odpowiednich materiałów, takich jak polipropylen (PP) i polietylen (HDPE). Te tworzywa sztuczne, oferowane przez producenta, charakteryzują się odpornością na wiele rodzajów chemikaliów. Jednak nie każde tworzywo jest odporne na wszystkie rodzaje substancji chemicznych, co czyni wybór odpowiedniej butelki kluczowym dla bezpieczeństwa przechowywania. 

Zgodnie z Polską Normą wydaną przez Polski Komitet Normalizacyjny z lipca 1999 r., ważne jest również zapewnienie, by butelki z niebezpiecznymi substancjami posiadały wytłoczenia wyczuwalne dotykiem, takie jak trójkątny znak ostrzegawczy, ułatwiający identyfikację zawartości osobom niewidomym. W butelkach z tworzyw PP i HDPE, znak ten powinien być umieszczony zgodnie z zaleceniami normy dla odpowiedniego rodzaju opakowania, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania.

 1. Na opakowaniach z dnem trójkąt powinien być umieszczony w odległości nie większej niż 50 mm od dna opakowania. 
 2. Na opakowaniach aerozoli powinien znajdować się w miejscu do którego przykłada się palec. 
 3. Na opakowaniach z tworzyw sztucznych całkowicie otwieranych trójkąt powinien znajdować się na tej części opakowania, którą dotykamy w czasie normalnego używania preparatu (podnoszenia czy wysypywania zawartości opakowania). 
 4. Na opakowaniach bez dna (tubach, nabojach) znak ostrzegawczy umieszczany jest koncentrycznie wokół otworu tuby lub na powierzchni która dotykamy przy używaniu preparatu.

Jakie są obowiązkowe wytłoczenia na butelkach do chemii?

Producent butelek do niebezpiecznej chemii jest zobowiązany do umieszczania na nich specjalnych wytłoczeń, zgodnie z Polską Normą z lipca 1999 r. Te wytłoczenia są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i informowania o zawartości butelki, będąc regulowanymi przez konkretne normy i przepisy. Obowiązkowe wytłoczenia na butelkach do chemii obejmują:

 • Symbol ostrzegawczy – wyczuwalny dotykiem trójkąt równoboczny, mogący być zredukowany do trzech wypukłych kropek, informujący osoby niewidome o obecności niebezpiecznych substancji.
 • Piktogramy ostrzegawcze – informujące o rodzaju zagrożenia związanego z daną substancją.
 • Informacje o producencie – zawierające dane kontaktowe producenta, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo produktu.
 • Numer partii – umożliwiający identyfikację konkretnej partii produktu, co jest istotne przy wykryciu wadliwych partii.

Te elementy, regulowane przez normy, są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania produktów chemicznych. My jako producent butelek do niebezpiecznej chemii jesteśmy świadomi tych wymagań i stosujemy się do obowiązujących przepisów.

Znaczenie wytłoczeń na butelkach do niebezpiecznej chemii dla osób niewidomych i niedowidzących

W kontekście bezpieczeństwa, wytłoczenia na butelkach do niebezpiecznej chemii są niezwykle ważne, zwłaszcza dla osób niewidomych i niedowidzących. Te wytłoczenia pełnią funkcję nie tylko identyfikacyjną, ale również informacyjną, ułatwiającą prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktów. Zawierają one wyczuwalne dotykiem elementy, takie jak trójkąt równoboczny, który informuje o obecności niebezpiecznych substancji, a także dane tekstowe, takie jak nazwa substancji, jej stężenie oraz ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Dzięki temu osoby niewidome i niedowidzące mogą łatwiej zidentyfikować zawartość butelek i podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Podsumowując, wytłoczenia na butelkach do niebezpiecznej chemii są kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa, który uwzględnia potrzeby osób z ograniczeniami wzroku. Ich obecność przyczynia się do zwiększenia świadomości i odpowiedzialności użytkowników, co jest niezwykle ważne w minimalizowaniu ryzyka niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też, producenci butelek do niebezpiecznej chemii powinni zawsze zapewniać nie tylko wyraźne i czytelne, ale także wyczuwalne dotykiem wytłoczenia na swoich produktach.

Proces produkcji butelek do przechowywania chemikaliów

Zgodnie z normami bezpieczeństwa, produkcja butelek do przechowywania chemikaliów jest procesem skomplikowanym i wymagającym precyzji. Podstawowym krokiem jest wybór odpowiedniego materiału, który musi być odporny na działanie konkretnych substancji chemicznych. Następnie, w procesie formowania, butelka jest kształtowana i wytłaczana, aby spełniać wszystkie wymagane standardy.

 1. Wybór materiału: Materiał musi być odporny na działanie chemikaliów, które mają być w nim przechowywane. Najczęściej używane są tworzywa sztuczne, takie jak polietylen (HDPE) czy polipropylen (PP).
 2. Formowanie: W tym etapie butelka jest kształtowana. Proces ten musi być dokładny, aby zapewnić szczelność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
 3. Wytłaczanie: Na końcu, na butelce są wytłaczane informacje, czyli ostrzeżenia i piktogramy dotyczące bezpieczeństwa.

Sprawdź ofertę naszych butelek


Bezpieczeństwo i regulacje dotyczące butelek do chemii

Podczas transportu i przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych, kluczowe jest zapewnienie odpowiednich warunków. Specjalistyczne butelki do chemii są niezbędne do bezpiecznego przechowywania i transportu tych substancji. Są one wykonane z materiałów odpornych na działanie agresywnych chemikaliów, a także wyposażone w specjalne zabezpieczenia, które zapobiegają przypadkowemu wyciekowi.

Ważnym aspektem jest również przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących przechowywania i transportu niebezpiecznych substancji chemicznych. Do najważniejszych należą:

 • Regulacje GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów), które określają, jakie informacje muszą znajdować się na etykietach butelek,
 • Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych (ADR), które określają, jakie zabezpieczenia muszą posiadać butelki do chemii,
 • Normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które określają, jakie środki ochrony osobistej powinni stosować pracownicy obsługujący butelki z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Bezpieczeństwo jest najważniejszym priorytetem podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Dlatego producenci butelek do chemii muszą zapewnić, że ich produkty spełniają wszystkie wymagane normy i regulacje. Wysoka jakość butelek do chemii jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także ochrony środowiska.

Jak wybrać odpowiedniego producenta butelek do niebezpiecznej chemii – porady naszej firmy?

Dokonując wyboru producenta butelek do niebezpiecznej chemii, należy zwracać uwagę na kilka kluczowych aspektów, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność przechowywania substancji chemicznych. Jako doświadczony producent, zalecamy upewnić się, że wybrana firma posiada odpowiednie certyfikaty i zezwolenia, świadczące o spełnieniu przez nią obowiązujących norm i standardów. Istotne jest również, aby producent dostarczał butelki dostosowane do przechowywania specyficznych typów substancji chemicznych, takich jak kwasów, zasad, czy rozpuszczalników.

Podczas wyboru producenta warto zwrócić uwagę na jakość stosowanych materiałów. Tworzywa takie jak polipropylen (PP) i polietylen (HDPE) powinny być odporne na działanie chemikaliów i zapewniać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. W naszej ofercie znajdują się butelki wykonane z tych materiałów, które są rekomendowane do przechowywania niebezpiecznej chemii.

Oferujemy szeroki asortyment produktów, aby sprostać różnorodnym potrzebom naszych klientów. W naszej ofercie znajdują się butelki o różnych pojemnościach, kształtach i typach zamknięć, co umożliwia bezpieczne i efektywne przechowywanie różnorodnych substancji chemicznych. Dodatkowo, zapewniamy szybką realizację zamówień, aby nasi klienci mogli kontynuować swoje działania bez zakłóceń. Wybierając naszą firmę, stawiają Państwo na doświadczenie, jakość i niezawodność.

Zobacz, co podobnego kupili inni klienci: